Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες μας αφορούν:
bullet1Την κατασκευή μηχανημάτων κεραμοποιίας
Την κατασκευή καλουπιών κεραμοποιίας

bullet1Την επισκλήρυνση και χρωμίωση ατέρμονα πρέσας-μαλακτήρα

Τη συντήρηση βοηθητικών μηχανημάτων όπως
κυκλοφορητής, αντλίες, βαρούλκα, μειωτές, συστήματα μετάδοσης και κίνησης, αεροσυμπιεστές κ.ο.κ.

Την επισκευή βοηθητικών μηχανημάτων όπως
κυκλοφορητής, αντλίες, βαρούλκα, μειωτές, συστήματα μετάδοσης και κίνησης, αεροσυμπιεστές κ.ο.κ.

Την εγκατάσταση βοηθητικών μηχανημάτων όπως
κυκλοφορητής, αντλίες, βαρούλκα, μειωτές, συστήματα μετάδοσης και κίνησης, αεροσυμπιεστές κ.ο.κ.

Αναλαμβάνουμε επίσης επιθεωρήσεις μηχανών εσωτερικής καύσεως diesel καθώς και μηχανουργικές και μεταλλικές εφαρμογές.

Η συντήρηση, η εγκατάσταση των παραπάνω συνοδεύει με εγγύηση καλής λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως μηχανουργικές εργασίες όπως:
Γρανάζια, Άξονες, Ράουλα, Δαχτυλίδια, Κουζινέτα, Πύρους, Τροχαλίες κ.α.


Τα μηχανήματα που διαθέτουμε:
 

 
  Τόρνοι

  Φρέζα
  Πλάνη
  Στράντζα
  Ψαλίδι
  Κουρμπαδόρο
  Ρόλος

  529078 Τόρνο boring